Vanaf 1 janauri 2019 is de Meldcode Kindermishandeling aangepast en is het afwegingskader van kracht.
Verbeterde meldcode december 2018 Parento
Dat betekent kort samengevat voor gastouders dat ze een melding moeten maken bij Veilig Thuis als ze zich zorgen maken over het kind op het moment dat er:
– acute onveiligheid is voor een kind
– structurele onveiligheid is voor een kind
– er disclosure plaatsvindt: dat een kind vanuit zichzelf aangeeft dat er iets niet goed gaat.

In de bijlage is de verbeterde Meldcode te vinden.
Gastouders worden apart geïnformeerd op het moment dat ook de LVAK een officiele reactie heeft gegeven op deze verbeterde Meldcode.

Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld