Veel ouders kiezen bewust voor kleinschalige opvang voor hun kinderen, in een huiselijke omgeving, in Alkmaar, Bergen of Schoorl.

Informatie voor ouders

Parento Gastouderbureau is bewust kleinschalig, net als de opvang bij de gastouder. Persoonlijk contact, openheid en duidelijke informatie naar ouders toe vinden we dan ook belangrijk.

Hoe werkt het?
Het regelen van verantwoorde gastouderopvang verloopt doorgaans in een aantal stappen.

1. Zoek je een gastouder in de buurt of heb je al iemand op het oog die gastouder wil zijn, neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een e-mail met contactgegevens. Dan neemt Parento contact op om af te stemmen of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

2. In een eerste vrijblijvende afspraak met Parento worden de wensen van de ouder ten aanzien van de opvang besproken. We lichten we toe wat ons bureau doet en wat er komt kijken bij verantwoorde opvang (o.a. de wettelijke eisen en kindveiligheid).

3. In een vervolg afspraak brengen we ouder en gastouder bij elkaar. Afhankelijk van een positieve klik worden wensen en verwachtingen over en weer besproken evenals de administratieve zaken.

Begeleiding en bemiddeling
Parento verzorgt de begeleiding en bemiddeling. Wij houden regelmatig contact met ouder en gastouder o.a. door een halfjaarlijks bezoek aan de woning van opvang. Hierin wordt gekeken naar aspecten als veiligheid en gezondheid en kwaliteit van de opvang.

Veel buiten spelen met andere kinderen, in de tuin of de speeltuin, is ook een belangrijk aspect van kinderopvang bij een gastouder.
Kinderen moeten zich op hun gemak en vertrouwd voelen bij kinderopvang. Parento let bij gastouderadressen altijd op veiligheid en gezondheid.

Verantwoorde kinderopvang

Parento wil zoveel mogelijk bijdragen aan het bieden van verantwoorde opvang. In ons pedagogisch beleid en ons beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is terug te vinden hoe we dat doen. Dit is op aanvraag beschikbaar. Dit beleid is gebaseerd op aanbevelingen en richtlijnen zoals opgesteld door diverse belangenverenigingen en voldoet aan de huidige wettelijke eisen.

De gastouder dient aan een aantal belangrijke criteria te voldoen. Onze ervaring is dat de kwaliteiten waar een gastouder aan dient te voldoen, vaak al van nature aanwezig zijn bij de oppasouder. Continu worden de eisen in de kinderopvang aangescherpt en Parento doet er alles aan om de gastouder hierbij te ondersteunen.