Bij gastouderopvang is maatwerk altijd mogelijk, zoals opvang aan huis, flexibele breng- en haaltijden en alleen naschoolse opvang kan ook.

Praktische informatie

Maatwerk kinderopvang

Flexibele breng- en haaltijden, opvang aan huis, alleen naschoolse opvang; er zijn allerlei mogelijkheden. Wil je concrete informatie over wat Parento voor jouw gezin kan betekenen? Wij informeren je graag vrijblijvend.

Tarieven

Gastouderopvang is prijstechnisch een gunstige vorm van kinderopvang. Parento hanteert vriendelijke tarieven, zeker voor zelfstandige gastouders met meerdere kinderen, zodat er ook een mooi uurloon voor de gastouder overblijft. Voor iedere persoonlijke situatie en het bijbehorende financiële plaatje denken we graag mee! Bekijk de Tarievenlijst Parento Gastouderbureau 2024.

 

Bijdrage in de kosten van kinderopvang

Ouders kunnen een deel van de opvangkosten vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag die door de overheid  wordt uitgekeerd. Hiervoor is het onder andere van belang de ouder gebruik maakt van officieel erkende en geregistreerde kinderopvang. Door registratie bij Parento wordt aan deze voorwaarde voldaan.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van meerdere factoren: het gezinsinkomen van de ouder, het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang en de prijs van de opvang. Naarmate het inkomen van ouders lager is, vergoedt de overheid meer. Bij een tweede of volgende kind ontvangen ouders relatief meer kinderopvangtoeslag.

kind_cakes_bakken
De gastouder adressen van Parento biedt veel variëteit. Alleen of juist samen met andere kinderen spelen en je kunt ook veel buitenspelen.

Dienstverlening

Waar diensten worden geleverd gaat ook wel eens iets fout. Dat geldt voor de diensten die de gastouder aan ouders verleent, maar ook voor de diensten van Parento. Hiervoor is een klachtenregeling ingesteld om eventuele klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.

Oudercommissie

Parento heeft meer dan 12,5 jaar een oudercommissie gehad die adviseert over het pedagogisch beleid en andere zaken die ouders raken. Kleine kinderen worden groot en op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders!

Wij moedigen ouders aan zoveel mogelijk deel te nemen in informatie-uitwisseling.