Verantwoord spelen, genieten en ontspannen als ouders aan het werk zijn, bij onze gastouderopvang mogelijkheden kan het allemaal.

Extra informatie

Deze pagina is er speciaal om nuttige info en praktische tips te bieden aan ouders en gastouders.

Inloggen als klant

Via onderstaande link kun je inloggen om bij de meest recente gegevens van Parento te komen. Je kunt hier o.a.

- de urenregistratie invoeren/goedkeuren
- persoonlijke facturen en jaaropgaven downloaden
- documenten rond de opvang downloaden
- recente nieuwsbrieven van Parento bekijken

Via Parento ontvangen klanten hiervoor een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

Oudercommissie

Wil je als ouder meedenken en inspraak hebben op het beleid van Parento of wil je weten waar de oudercommissie voor staat? We zijn momenteel op zoek naar enthousiaste ouders. Mail vrijblijvend ouderraad@parento-gastouderbureau.nl.

Pedagogisch beleidsplan

Parento heeft een pedagogisch beleidsplan geschreven met uitgangspunten en een werkwijze die naar onze mening van belang is in de opvoeding van kinderen. Dit is een basisdocument voor gastouders om vanuit te handelen. Deze is voor klanten te zien in het systeem.

Spelen in de tuin, plantjes water geven, een boodschap doen, naar het bos of wandelen, bij de kinderopvang doe je alles gezellig samen.
parento gastouderbureau GGD inspectie

Inspectie GGD

Jaarlijks wordt Parento geïnspecteerd door de GGD. Daarbij wordt uitgebreid gecontroleerd hoe het  gastouderbureau functioneert en of het blijft voldoen aan de wettelijke eisen. Voor meer informatie is het meest recente inspectierapport (september 2022) in PDF-formaat digitaal beschikbaar. Parento Gastouderbureau inspectierapport 2023 Vragen hierover na het lezen? We geven graag toelichting.

De gastouders worden zelf ook geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten zijn in te zien op de volgende site: www.landelijkregisterkinderopvang.nl Kies voor 'gastouderopvang' en typ de achternaam van de gastouder en de plaatsnaam van de opvanglocatie. Dan zie je de gastouder staan. Het GGD-verslag is voor klanten ook in te zien via ons administratiesysteem.

Meldcode Kindermishandeling

Kindermishandeling komt helaas nog veel voor. Om deskundige begeleiding te kunnen bieden heeft Parento een erkende aandachtsfunctionaris en is de Meldcode Kindermishandeling voorzien van het Keurmerk van de LVAK. Gastouders volgen regelmatig scholing op dit gebied. Zo ook 7 oktober j.l. - online deze keer. De meest recente versie van de meldcode vind terug door hier te klikken. Meldcode Kindermishandeling Parento Gastouderbureau Vragen hierover? Bel gerust.

Dienstverlening

Mochten er klachten of meningsverschillen zijn tussen ouder en gastouder onderling of naar Parento toe, dan horen wij het graag. In eerste instantie kan er telefonisch contact worden opgenomen of worden gemaild naar klachten@parento-gastouderbureau.nl. Dan trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lees hier het complete intern klachtenreglement van Parento.

Kwaliteit staat hoog het vaandel van ons gastouderbureau. We voldoen aan alle wettelijke eisen en worden jaarlijks door de GGD geïnspecteerd.
Samen spelen, knutselen en puzzelen doen we bij de kinderopvang via een gastouder graag. Ouders kunnen ook ideeën aandragen.

Klachtenloket Kinderopvang

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht via de interne klachtenprocedure, dan kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal je klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. Voor meer informatie zie ook www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Klachten kunnen ook worden ingediend bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is.

Het reglement van de Geschillencommissie is terug te vinden via deze link. Ter volledigheid is hier de brochure van de Geschillencommissie in te zien.